CABUTAN HADIAH WANG TUNAI

$77,222.00

1) 11.04.18   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

2) 18.04.18   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

3) 25.04.18   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

4) 09.05.18   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

5) 16.05.18   15 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

6) 23.05.18   01 PEMENANG PERDANA $22,222.00