CABUTAN HADIAH WANG TUNAI

$87,222.00

1) 12.04.17   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

2) 19.04.17   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

3) 26.04.17   10 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

4) 10.05.17   15 PEMENANG BERTUAH $1,000.00

5) 17.05.17   10 PEMENANG PERDANA $2,000.00

6) 24.05.17   01 PEMENANG PERDANA $22,222.00

sp08z7ch